Thermografisch onderzoek van elektrische installaties

Wat is thermografie?

Thermografie betekent letterlijk het vastleggen van warmtebeelden. Met behulp van warmtebeeldcamera’s kunnen overbelaste eindgroepen, slechte verbindingen of los zittende onderdelen in beeld worden gebracht. Bovengenoemde oorzaken kunnen uw bedrijfsprocessen in gevaar brengen en mogelijk brand veroorzaken. De thermografische foto’s tonen aan waar de knelpunten in uw elektrische installatie zitten. Met een kleurenbeeldfoto komen de hot-spots in beeld. Op basis van de bevindingen kunt tijdig maatregelen nemen ter voorkoming van storingen of brand.

Rapportage

Worden er bij het thermografisch onderzoek direct gevaarlijke situaties geconstateerd, dan worden deze uiteraard direct schriftelijk gemeld bij de opdrachtgever. Daarnaast worden de infraroodbeelden van de gevonden fouten en/of defecten aan de elektrische installatie, voorzien van een conclusie, vastgelegd in een rapportage.

thermografisch

© 2020 Engberts Elektrotechniek | Alle rechten voorbehouden | Ontwerp: De Reclamestudio