Heel veel apparatuur is onderhoudsarm, maar zeker niet onderhoudsvrij. Het is zelfs zo dat wanneer er preventief onderhoud wordt verricht aan apparatuur dit de levensduur verlengt.
Wanneer er sprake is van een onderhoudsovereenkomst ben je verzekerd van hulp. Hulp binnen een vooraf afgesproken tijdsbestek van bijvoorbeeld 24 of 48uur.

Noodverlichting

Noodverlichting in een gebouw is belangrijk voor een veilige situatie voor bezoekers en/of werknemers. Om de veilige situatie te behouden is het noodzakelijk (en verplicht) dat de noodverlichtingsinstallatie regelmatig wordt gecontroleerd, onderhouden en zo nodig hersteld. De meeste noodverlichting is namelijk wel onderhoudsarm, maar niet onderhoudsvrij.
Tijdens het onderhoud van de installatie zullen de armaturen en pictogrammen nagekeken worden op de volgende punten:
o   visuele controle
o   functietest
o   vervanging lichtbron (indien van toepassing)
o   controle accu van het armatuur en deze periodiek vervangen
o   reinigen vensters.
Na het onderhoud wordt er een rapport opgesteld met daarin de bevindingen en eventuele aanvullende  opmerkingen en/of actiepunten.

 

Camerasystemen

Voor een goed werkend camerabeveiligingssysteem is onderhoud noodzakelijk. Om een goede werking te behouden is het noodzakelijk dat het systeem regelmatig wordt gecontroleerd, onderhouden en zo nodig hersteld. Een camerabeveiligingssysteem is namelijk wel onderhoudsarm, maar niet onderhoudsvrij.
Tijdens het onderhoud van de installatie zullen de camera’s, recorder en beeldschermen nagekeken worden op de volgende punten:
o   reinigen van de camera’s
o   opnieuw scherp stellen van de camera’s
o   reinigen van de recorder
o   eventuele software updates uitvoeren op de recorder
o   instellingen controleren van de camera’s en de recorder
o   eventuele software updates uitvoeren op de pc of mobiel
o   stroomvoorzieningen controleren
o  connectoren controleren
o   Uitleg installatie
o   opnieuw bekijken van huidige situatie.
Na het onderhoud wordt er een rapport opgesteld met daarin de bevindingen en eventuele aanvullende opmerkingen en/of actiepunten.

Camerabewaking

Groepenkast

Een groepenkast is het “belangrijkste” deel van de elektrische installatie om deze goed te laten functioneren. Het is niet alleen de plek waar de spanning binnenkomt, maar hier vandaan wordt ook het opgenomen vermogen op een juiste manier verdeeld en beveiligd. Omdat de situatie regelmatig wijzigt en de belasting van de installatie steeds veranderd.
Om de veilige situatie te behouden is het noodzakelijk dat de installatie regelmatig wordt gecontroleerd, onderhouden en zo nodig hersteld.
Tijdens het onderhoud wordt de installatie nagekeken op de volgende punten:
o   visuele controle
o   functietest aardlekbeveiligingen
o   controle faseverdeling
o   controle groepenverklaring
o   controle aarding.
Na het onderhoud wordt er een rapport opgesteld met daarin de bevindingen en eventuele aanvullende  opmerkingen en/of actiepunten.

Testen beveiligingen

© 2020 Engberts Elektrotechniek | Alle rechten voorbehouden | Ontwerp: De Reclamestudio